Historia

Osiedle domów jednorodzinnych DOLINA MŁYNÓW swą nazwę zawdzięcza historii terenu, na którym znajduje się inwestycja. Działka usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Zagórska Struga, stanowiącej dawne centrum życia gospodarczego osady. Dochodowe młyny oraz napędzane wodą kuźnie, tartaki i folusze to obiekty powstałe w drodze rozwoju techniki, służące miejscowej ludności przez długie lata. Niestety, niewiele z nich przetrwało do dzisiaj.

Pierwszy – Młyn Marszałkowskiego przy ulicy Młyńskiej – powstał jako trzeci w kolejności na tym terenie i wykorzystywał turbinę wodną wytwarzającą prąd. Zabytek został odnowiony i zaadaptowany na firmę produkcyjną, jednakże staw i fragment kanału, w którym obracało się koło wodne, nie ocalał.

Drugi – młyn Weinera przy ul. Batorego – również za sprawą turbiny wodnej, stanowił źródło prądu. Dzięki solidnym fundamentom, przetrwał w stanie niezmienionym od okresu międzywojennego. Dziś klimat tamtych lat przywołuje kamienny mostek o łukowatym sklepieniu wzniesiony koło młyna.

Ważnym obiektem, który nie doczekał naszych czasów jest wybudowany z cegły i drewna Młyn Riebanda. Po budynku pozostały tylko dwa mostki i fragment drewnianej stodoły.

Pamięć należy się również młynowi wodnemu Malotków, obok którego funkcjonowała piekarnia z kołem wodnym. Dawniej, przyległy do budynku staw był największy spośród okolicznych. Przed zniszczeniem uchował się natomiast niewielki dom wzniesiony nad rzeką w 1880 roku. Wybudowała go rodzina Trapów z przeznaczeniem dla najemnych młynarzy.

Ostatnim budynkiem godnym uwagi jest młyn wodny Rzepy mieszczący się na prawym brzegu Zagórskiej Strugi. Był to obiekt dwupiętrowy. W ostatnich latach istnienia jego piętro zaadaptowano na budynki mieszkalne, natomiast parter służył za zakład stolarski. Do młyna Rzepy zalicza się również sąsiadującą z nim stodołę i oborę ze słomianym dachem oraz budynki gospodarcze.